Anmäl din film!

Nu är anmälan till den 18:e Filmfestivalen Flimmer i Norrköping, 30 sept - 9 okt, öppen. Deadline för att skicka in film är 31 juli!

Reglerna för att anmäla din film är:

 • Filmen kan tillhöra vilken genre som helst och vi välkomnar särskilt filmer från kvinnliga regissörer
 • Kortfilmer ska inte vara längre än 30 minuter och långfilmer får inte vara kortare än 70 minuter
 • Vi vill i möjligaste mån att visningskopian ska finnas i DCP-format och att filmen ska vara textad på svenska eller engelska om dialogen sker på annat språk.
 • Vi vill att visningskopian ska finnas uppladdad på separat webbsida med lösenordsskyddad länk.
 • Filmer som får sin premiär på Flimmer kommer att prioriteras

För att anmäla din film, maila följande information till karin.lundahl@flimmer.nu:

 • Längden på filmen i minuter och sekunder inklusive för- och eftertext
 • Filformat på filmen
 • Vilket språk som talas i filmen och eventuellt språk på undertexterna
 • En kortfattad synopsis
 • Namn och kontaktinformation till filmens regissör, producent och/eller distributör

Eventuella frågor hänvisas till samma mailadress

Stort lycka till!

Submit your movie!

The submission for the 18th Norrköping Filmfestival Flimmer, 30 sept - 9 oct, in Norrköping, Sweden is now open. Deadline to submit your movie is July 31

The rules for submitting your movie to the Flimmer Filmfestival are:

 • The movie can belong to any genre and we especially welcome films from female directors.
 • Short films can't last longer than 30 minutes and we want features to run for at least 70 minutes
 • We want DCP-format for the exhibition copy of the film if possible and the film must have subtitles in English or Swedish if the dialogue is in another language.
 • Upon submission we want the screener to be uploaded with a password-protected link on a separate website.
 • A movie that would have its Swedish première at the Flimmer Filmfestival will be given priority.

To submit your movie, e-mail the following information to karin.lundahl@flimmer.nu:

 • The length of the movie in minutes and seconds, including captions.
 • The file format of the movie
 • What language is the movie in, and is it subtitled in any other language?
 • A short synopsis of the movie
 • The name and contact information of the movie director, producer and/or distributor.

Any questions may also be directed to the same e-mail address.

Best of luck!

© Copyright 2019, Filmföreningen Flimmer