Historik

Filmföreningen Flimmer har funnits sedan slutet på 1950-talet och föreningen hette från början Norrköpings Filmstudio. Filmstudion arrangerade filmserier varje vår och höst av klassiker och kvalitetsfilmer för ett hundratal personer som då blev medlemmar i föreningen. Filmstudions storhetstid var under 70-talet för att sedan drabbas av ett minskat publikt intresse under 80-talet, kanske till viss del beroende på kabel-TV-utbyggnaden.

I början på 90-talet drogs filmstudion igång av ett nytt gäng entusiaster, bl a nuvarande ordföranden Johan Karlsson. Man arbetade målmedvetet för att rycka upp filmstudion och satsade mer på marknadsföring och lockade en ny yngre publik till visningarna. Filmstudions filmer visades igen för fulla hus.

Redan 1996 började filmstudion, parallellt med sina vår och höstvisningar, experimentera med utomhusbio i Färgargården. Filmerna visades på en liten duk från en 16 mm-projektor, och man kunde köpa popcorn från en microvågsugn som plingade till när de var klara. 1998 satsade filmstudion stort på utomhusbio i samband med att Norrköpings kommun valde att hänga på Stockholms Kulturhuvdstadsår. Med riktig biografteknik, nya biofilmer och en stor bioduk byggd i trä med vitmålade plyfaskivor visades film i Strömparken för flera tusen personer.

2001 bytte föreningen namn till Filmföreningen Flimmer. Det var också det året som Flimmer tog över helhetsansvar för Norrköping Filmfestival som två år tidigare hade startats av Norrköpings kommuns kommunala biograf Harlekinen. I samband med det ökade antalet medlemmar markant. Antalet medlemmar och filmvisningar, på både filmfestivalen och utomhusbion ökade under de kommande åren. Flera regissörer och skådespelare från hela världen bjöds in till filmfestivalen, och särskilt till Flimmer DvExpo som var en branschträff med föreläsningar kring film och animation. Filmfestivalen fick en mer internationell prägel med direktimporterade filmer som aldrig tidgare visats i Sverige.

Under 2004 satsade Filmföreningen Flimmer på att sätta utomhusbion på hjul och erbjuda andra kommuner filmvisningar i det fria. Det blev en succé direkt. 

År 2004 hade även Norrköping Filmfestival den högsta besökssiffran någonsin under festivalens historia. Sedan dess har utomhusbioturnén vuxit och Filmföreningen Flimmer har utökat sitt koncept i hela Sverige. Flimmer blev ledande inom utomhusbiovisningar i Sverige. Detta år valde också Flimmer att lägga ned sin filmstudioverksamhet, som minskat i publikintresse, och istället inrikta sig på utomhusbion och filmfestivalen.

Under den här perioden började även drömmen om en ny biograf att växa fram. Föreningens styrelse arbetade målmedvetet med att förankra idén om att bygga en stor kvalitetsfilmsbiograf i Norrköping hos invånare och politiker i Norrköpings kommun. Nu, i och med öppningen av den kommunala biografen Cnema i Norrköpings Visualiseringscenter, är en dröm förverkligad.

År 2006 tog festivalen New Media Meeting över DV-Expo då evenemanget passar bättre där, efter flera års framgång på filmfestivalen. Omsättning för Filmföreningen Flimmer fortsatte att öka även det här året mycket tack vare utomhusbion i Norrköping och den turnerande utomhusbioverksamheten. Dock sjönk besökarantalen på filmfestivalen på grund av att biografbranschen tappade popularitet under några år. 2008 hade Norrköping Filmfestival tioårsjubileum och firade med att visa både nya och gamla festivalfavoriter. 2008 var ett år av ekonomiska svårigheter i hela Sverige och världen men Filmföreningen Flimmer presenterade sitt bästa publikresultat hittills i verksamheten. Och det är en positiv trend som fortsatt sedan dess.

2017 utvecklades den 19:e Norrköping Filmfestival genom att flytta fram festivalen två månader och antalet dagar förkortades från tio till sju dagar. Detta gjorde att en större festivalorganisation kunde skapas i god tid. Förflyttningen sammanföll lyckligtvis med Norrköpings kommun och Sida's initiativ Framtidsveckan, en satsning för att upplysa om FN:s 17 Globala mål, vilket blev filmfestivalens tema.

Genom åren har många kvalitativa filmer från världens alla hörn passerat Flimmers dukar till filmälskare i Norrköping och Sverige. Vår målsättning är att fortsätta på den visionen. Något som Filmföreningen Flimmer aldrig skulle lyckats med utan alla hårt arbetande eldsjälar som lägger ner tid och kraft för att fortsätta sprida filmkultur i Norrköping och resten av Sverige. Liksom med det starka stöd föreningen får från samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer.

© Copyright 2019, Filmföreningen Flimmer